_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ผ้าป่าโรงเรียนสวัสดีวิทยา 2562
ผ้าป่าโรงเรียนสวัสดีวิทยา
ผ้าป่าโรงเรียน \\\\\\\"80 ปีม่วนซื่น คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าสวัสดีวิทยา\\\\\\\"
เมื่อวันที่ 14 - 15 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนสวัสดีวิทยา ได้จัดผ้าป่าโรงเรียน "80 ปีม่วนซื่น คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าสวัสดีวิทยา" เพื่อระดมทุนในการปรับปรุงโรงเรียนให้เฟมาะสมกับการเรียนการสอนยิ่งขึ้นขอขอบพระคุณ ทุกท่าน คณะผ้าป่าทุกสายที่ร่วมกันทำบุญคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าโรงเรียนสวัสดีวิทยาทุกท่าน ณ ตอนนี้ ยอดผ้าป่าทั้งหมด 831,990บาท รูปภาพเพิ่มเติม : ภาพผ้าป่าโรงเรียนสวัสดีวิทยา

ข่าวโดย : โรงเรียนสวัสดีวิทยา
อ่าน 308 ครั้ง
วันที่ 19 เมษายน 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 10:56:55:AM