โปรแกรมสลิบเงินเดือนผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
ปี 2562
มกราคม 2562 กรกฎาคม 2562
กุมภาพันธ์ 2562 สิงหาคม 2562
มีนาคม 2562 กันยายน 2562
เมษายน 2562 ตุลาคม 2562
พฤษภาคม 2562 พฤศจิกายน 2562
มิถุนายน 2562 ธันวาคม 2562
ปี 2563
มกราคม 2563 กรกฎาคม 2563
กุมภาพันธ์ 2563 สิงหาคม 2563
มีนาคม 2563 กันยายน 2563
เมษายน 2563 ตุลาคม 2563
พฤษภาคม 2563 พฤศจิกายน 2563
มิถุนายน 2563 ธันวาคม 2563
ปี 2564
มกราคม 2564 กรกฎาคม 2564
กุมภาพันธ์ 2564 สิงหาคม 2564
มีนาคม 2564 กันยายน 2564
เมษายน 2564 ตุลาคม 2564
พฤษภาคม 2564 พฤศจิกายน 2564
มิถุนายน 2564 ธันวาคม 2564
   
   
  ปรับปรุง 6 พ.ย. 2563
  ปรับปรุง 16 มี.ค. 2564
  ปรับปรุง 29 เม.ย. 2564
   
 
ออกจากโปรแกรม

พัฒนาโปรแกรมโดย นายสายัน สุขเฉย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
หากมีปัญหาการใช้งานติดต่อได้ที่ โทร 0817601146 หรือ ID Line : 0817601146
E-Mail : sayan4925@gmail.com

จำนวนผู้เข้าใช้งาน 612 ครั้ง