หน้าหลัก หลักสูตรออนไลน์ AMSS++ ดาวน์โหลด ถ่ายทอดสด ติดต่อสอบถาม
สื่อสังคมออนไลน์

ITA2023
EIT

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
►ข้อมูลพื้นฐาน
   ♦ โครงสร้างหน่วยงาน
   ♦ ก.ต.ป.น.
   ♦ อ.ก.ค.ศ.
   ♦ กลุ่มเครือข่าย24กลุ่ม
   ♦ ข้อมูลผู้บริหาร
   ♦ อำนาจหน้าที่
   ♦ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
   ♦ ข้อมูลการติดต่อ
   ♦ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
►การประชาสัมพันธ์
   ♦ ข่าวประชาสัมพันธ์
►การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
   ♦ Q&A
   ♦ Social Network
   ♦ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
►การบริหารงาน
    การดำเนินงาน
   ♦ แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณฯ
   ♦ รายงานการกำกับติดตามฯงบประมาณฯ
   ♦ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
►การปฏิบัติงาน
   ♦ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
►การให้บริการ
   ♦ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ♦ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   ♦ รายงานผลฯความพึงพอใจฯ
   ♦ E-Service
►การจัดซื้อจัดจ้าง
►การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   ♦ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือแผนการจัดหาพัสดุ

   ♦ ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุฯ
   ♦ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ
   ♦ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ
►การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   ♦ นโยบายการบริหารฯ
   ♦ การดำเนินการตามนโยบายฯ
   ♦ หลักเกณฑ์การบริหารฯ
   ♦ รายงานผลการบริหารฯ
►การส่งเสริมความโปร่งใส
►การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
   ♦ แนวปฏิบัติฯเรื่องร้องเรียนฯ
   ♦ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนฯ
   ♦ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนฯ
►การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  ♦การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
►การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
►นโยบาย No Gift Policy
   ♦ ประกาศเจตนารมณ์ฯ
   ♦ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
   ♦ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
►การประเมินความเสี่ยง
เพื่อป้องกันการทุจริต
   ♦ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ
   ♦การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงฯ
►แผนป้องกันการทุจริต
   ♦ แผนการป้องกันการทุจริต
   ♦ รายงานการกำกับติดตามฯ
   ♦ รายงานผลการดำเนินการฯ
►มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส
►มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
   ♦ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   ♦ การขับเคลื่อนจริยธรรม
   ♦การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
►มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
   ♦มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน
   ♦การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

โรงเรียนคุณภาพฯ
โรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล
สวัสดีวิทยา
บ้านโคกสูง
บ้านระกา
จะกงวิทยา
บ้านอังกุล
บ้านกันจาน*
บ้านตะเคียนช่างเหล็ก
บ้านตาอุด
นิคม 2 (ตชด.สงเคราะห์)
บ้านปราสาท
บ้านปรือใหญ่
บ้านจันลม
บ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)
ศรีสะอาดวิทยาคม
บ้านสะเดาใหญ่
บ้านสำโรงตาเจ็น
บ้านขนุน (วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)
นิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์)
บ้านแขว
บ้านแทรง
วัดเขียน
ชุมชนบ้านหัวเสือ
หนองอารีพิทยา
บ้านตาเจา
วัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)
บ้านผือ
บ้านไทร
บ้านหนองอิไทย*
บ้านพอก
บ้านดู่
บ้านขี้นาค
บ้านสนาย
บ้านไฮ
บ้านกอกหวาน
กระต่ายด่อนวิทยา
บ้านสวายสนิท
บ้านตาเปียง
บ้านหนองเชียงทูน
บ้านโคกตาล
บ้านแซรสะโบว
บ้านตะเคียนราม
บ้านแซรไปร
บ้านละลม
บ้านห้วยตามอญ
เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง

เครือข่ายประชาสัมพันธ์
บ้านปราสาทเยอ
บ้านตาโสม

บ้านตะเภา
บ้านแขว
บ้านทุ่งศักดิ์
บ้านเหล็ก
บ้านขนุนฯ
บ้านโคกตาล
บ้านสนามสามัคคีฯ
บ้านท่าคอยนาง
บ้านกะกำ
อนุบาลภูสิงห์
บ้านกันแตสระรุน
► บ้านเคาะสนวนฯ
บ้านศาลา(ปก.) 
อนุบาลปรางค์กู่
บ้านไฮเลิง
บ้านละเบิกตาฮีง
ศรีสะอาดวิทยาคม
บ้านสวายสนิท
บ้านหนองกาด
บ้านใจดี
บ้านนกยูง
บ้านสมบูรณ์
วัดบ้านประอางฯ 
บ้านขามทับขอน
บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ
บ้านเค็ง
► บ้านตูม
บ้านมะขาม 
สมาคมลูกจ้างฯ 
บ้านบัวบก
บ้านสะเดาน้อย
หนองอารีพิทยา
บ้านธาตุพิทยาคม
บ้านแทรง
บ้านพรหมเจริญ
บ้านกฤษณา
บ้านปราสาทกวางขาว
บ้านตาเจา
บ้านโนนสมบูรณ์
บ้านตราด
บ้านติ้ว
อนุบาลไพรบึง
อนุบาลศรีประชานุกูล
บ้านห้วยตามอญ
บ้านปรือใหญ่
บ้านคอกหนองไพร
บ้านไพรพัฒนา
บ้านหนองเพดาน


เว็บ สพฐ.
ข้อมูลส่งก่อสร้าง
     (B-OBEC)
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
    (EMIS)
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
    (DMC)

istanbul escort sisli escort umraniye escort mecidiyekoy escort istanbul escort tbilisi escort sisli escort sisli escort sisli escort taksim escort taksim escort umraniye escort kartal escort sirinevler escort maltepe escort izmir escort istanbul escort istanbul escort umraniye escort kadikoy escort vip escort mersin escort istanbul escort atakoy escort avcilar escort beylikduzu escort okmeydani escort besiktas escort sisli escort maslak escort tuzla escort sex shop isitme cihazi sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop


สาระความรู้
ตัวชี้วัดคำรับรอง ปี 57
ระเบียบจ่ายเงินครองชีพฯ
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
พ.ร.บ.ลูกเสือ 2551
ข้อแนะนำป้องกันไวรัส
เลขประชาชน13หลัก
ปรับแต่งภาษาไทยหน้าเว็บ
ระเบียบการลา ปี 2555
ออกแบบเครือข่ายไร้สาย
สร้างรูปหกเหลี่ยมใน PS6

เครือข่ายอื่นๆ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ
สนง.ลูกเสือเขต
เครือข่ายพัฒนาสื่อฯ
ครูนรรฆศักดิ์
ครูนรรฆศักดิ์2
ผอ.สมควร
คุณโชติรัตน์  
ศน.ธนกฤต

บริการข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ ฉุกเฉิน
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์(ใหม่)
พยากรณ์อากาศ 
exchange ธ.กสิกรไทย
exchange ธ.ไทยพาณิชย์
รายงานราคาทองคำ
ข่าวจราจร สวพ.91
ค้นหารหัสไปรษณีย์
เช็คหนี้ค้างโทรศัพท์ (TA)
ยอดค้างชำระ WP1800
ABAC-KSC Poll
สวนดุสิต โพล 
ตารางรถไฟ
ค่าโดยสารรถไฟ
บริษัทขนส่งจำกัด
สลากกินแบ่งศูนย์การเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ภาษาต่างประเทศ
สุขศึกษา
การงานอาชีพฯ
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมห้องสมุด
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
กิจกรรมการศึกษาพิเศษ
กิจกรรมระบบดูแลนักเรียน
ASEAN Study Center
กิจกรรมปฐมวัย

การอำนวยความสะดวก
พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก
ชื่อผู้ใช้รหัสผ่าน
ขั้นตอนการเข้าระบบ
เข้าระบบ
เอกสาร
คู่มือของโรงเรียน
คู่มือของเขตพื้นที่

สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง

สถิติผู้ใช้งาน
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด:
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 0

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 48
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 48

สถิติผู้เข้าชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
7822048
คน ตั้งแต่ 11/10/52


หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มข่าว :
ข่าวเด่น :  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯพี่เลี้ยงเด็กพิการ ฮิต    
 ร.ร.บ้านแดง ประชุมรวมโรงเรียนขนาดเล็ก (อ่าน 703 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : สายัน สุขเฉย (10 ก.ค. 2554)โรงเรียนบ้านแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้นำท้องถิ่น เพื่อแสดงความคิดเห็นใน...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 สืบสานวัฒนธรรมไทย (อ่าน 3776 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : สายัน สุขเฉย (09 ก.ค. 2554)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ด้วยการส่งเสริมการแต่งกายด้วยชุดไทยด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ผ้าไหม ผ้ามัดหมี่ ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ร.ร.บ้านตะเคียนราม อบรมทักษะเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ... (อ่าน 1223 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : สายัน สุขเฉย (09 ก.ค. 2554)โรงเรียนบ้านตะเคียนราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 อบรมทักษะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ภายใต้โครงการส่งเสริมการออ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ประชุมงานสารบรรณ (อ่าน 598 ครั้ง) จำนวน 2 รูป ฮิต
โดย : สายัน สุขเฉย (09 ก.ค. 2554)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ประชุมผู้รับผิดชอบงานสารบรรณเพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และถูกต้อง...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ทำบุญวันคล้ายวันเกิด (อ่าน 562 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : สายัน สุขเฉย (08 ก.ค. 2554)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 พัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ (อ่าน 574 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : สายัน สุขเฉย (07 ก.ค. 2554)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 พัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 พัฒนาครูสังคมศึกษา (อ่าน 1242 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : สายัน สุขเฉย (07 ก.ค. 2554)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 พัฒนาครูสังคมศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ร.ร.วัดบ้านประอางฯ เข้าค่ายสร้างสำนึกดี (อ่าน 612 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : สายัน สุขเฉย (06 ก.ค. 2554)โรงเรียนวัดบ้านประอางฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เข้าค่ายสร้างสำนึกดีให้กับนักเรียนกว่า 100 คน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ (อ่าน 1757 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : สายัน สุขเฉย (06 ก.ค. 2554)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้สำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการที่กำหนดไว้
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนขนา... (อ่าน 547 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : สายัน สุขเฉย (05 ก.ค. 2554)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (อ่าน 1106 ครั้ง) จำนวน 22 รูป ฮิต
โดย : สายัน สุขเฉย (02 ก.ค. 2554)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จัดพิธีเดินสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึงองค์พร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนบ้านหนองกาด พัฒนาบุคลากรด้าน ICT (อ่าน 705 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : สายัน สุขเฉย (29 มิ.ย. 2554)โรงเรียนบ้านหนองกาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 พัฒนาบุคลากรเชิงปฏิบัติการให้มีความรู้ในการจัดการเว็บไซต์ สื่อเทคโนโลยีส...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 วันคล้ายวันประสูติองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ (อ่าน 646 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : สายัน สุขเฉย (28 มิ.ย. 2554)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี องค์ประธ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทยแบบ BBL (อ่าน 747 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : สายัน สุขเฉย (28 มิ.ย. 2554)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 พัฒนาครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ให้มีความรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยแบบ Brain Based ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 รับมอบถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านภูมิศาลา (อ่าน 872 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : สายัน สุขเฉย (24 มิ.ย. 2554)ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า กรรมการสถานศึกษา คณะครู และชุมชน ร่วมกันจัดสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้กับโรงเรียนบ้านภูมิศาลา เพื่อมอบไว้เป็นสมบัติของทางร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เ... (อ่าน 792 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : สายัน สุขเฉย (24 มิ.ย. 2554)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น เพื่อพัฒนาบุคลากรที่บรรจุใหม่และ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ (อ่าน 437 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : สายัน สุขเฉย (24 มิ.ย. 2554)กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยตึ๊กชู(กพศ.20) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางก...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 งานไหว้ครู ร.ร.เทคโนโลยีบริหารธุกิจรักไทย (อ่าน 597 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : สายัน สุขเฉย (23 มิ.ย. 2554)โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย จัดงานไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อให้นักศึกษาระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ทั้งงานการสอนวิชาสามัญและวิชาช่าง
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ลูกเสืออาสา กกต. (อ่าน 602 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : สายัน สุขเฉย (21 มิ.ย. 2554)โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 อบรมลูกเสืออาสา กกต. เพื่อสร้างองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเกี...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 มอบป้ายชื่อ ร.ร.บ้านหนองพัง (อ่าน 792 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : สายัน สุขเฉย (19 มิ.ย. 2554)ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะครูโรงเรียนบ้านหนองพังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ร่วมกันจัดทำป้าย...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 21
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 สืบสานวัฒนธรรมไทย
09 ก.ค. 2554
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
10 พ.ค. 2555
 บรรยากาศวันแรก สอบครูผู้ช่วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
22 มิ.ย. 2556
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติธรรม
28 ส.ค. 2555
 สถิติการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
05 พ.ค. 2556
ทั้งหมด