หน้าหลัก หลักสูตรออนไลน์ AMSS++ ดาวน์โหลด ถ่ายทอดสด ติดต่อสอบถาม
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
►ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์ฯ
ข้อมูลการติดต่อ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
Q&A
Social Network
►การบริหารงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามฯ
รายงานผลการดำเนินงานฯ
คู่มือฯการปฏิบัติงาน
คู่มือฯการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลฯความพึงพอใจฯ
E-Service
►การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ
รายงานการกำกับติดตามฯ
รายงานผลการใช้จ่ายฯ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ
ประกาศฯการจัดซื้อจัดจ้างฯ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ
►การบริหารฯทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารฯ
การดำเนินการตามนโยบายฯ
หลักเกณฑ์การบริหารฯ
รายงานผลการบริหารฯ
►การส่งเสริมความโปร่งใส
แนวปฏิบัติฯเรื่องร้องเรียนฯ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนฯ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนฯ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
►การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

กลุ่มภารกิจ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
กลุ่มกฎหมายและคดี
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ
กลุ่มฯการศึกษาทางไกลฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน

สื่อสังคมออนไลน์

โรงเรียนคุณภาพฯ
โรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล
สวัสดีวิทยา
บ้านโคกสูง
บ้านระกา
จะกงวิทยา
บ้านอังกุล
บ้านกันจาน*
บ้านตะเคียนช่างเหล็ก
บ้านตาอุด
นิคม 2 (ตชด.สงเคราะห์)
บ้านปราสาท
บ้านปรือใหญ่
บ้านจันลม
บ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)
ศรีสะอาดวิทยาคม
บ้านสะเดาใหญ่
บ้านสำโรงตาเจ็น
บ้านขนุน (วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)
นิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์)
บ้านแขว
บ้านแทรง
วัดเขียน
ชุมชนบ้านหัวเสือ
หนองอารีพิทยา
บ้านตาเจา
วัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)
บ้านผือ
บ้านไทร
บ้านหนองอิไทย*
บ้านพอก
บ้านดู่
บ้านขี้นาค
บ้านสนาย
บ้านไฮ
บ้านกอกหวาน
กระต่ายด่อนวิทยา
บ้านสวายสนิท
บ้านตาเปียง
บ้านหนองเชียงทูน
บ้านโคกตาล
บ้านแซรสะโบว
บ้านตะเคียนราม
บ้านแซรไปร
บ้านละลม
บ้านห้วยตามอญ
เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง

เครือข่ายประชาสัมพันธ์
บ้านปราสาทเยอ
บ้านตาโสม

บ้านตะเภา
บ้านแขว
บ้านทุ่งศักดิ์
บ้านเหล็ก
บ้านขนุนฯ
บ้านโคกตาล
บ้านสนามสามัคคีฯ
บ้านท่าคอยนาง
บ้านกะกำ
อนุบาลภูสิงห์
บ้านกันแตสระรุน
► บ้านเคาะสนวนฯ
บ้านศาลา(ปก.) 
อนุบาลปรางค์กู่
บ้านไฮเลิง
บ้านละเบิกตาฮีง
ศรีสะอาดวิทยาคม
บ้านสวายสนิท
บ้านหนองกาด
บ้านใจดี
บ้านนกยูง
บ้านสมบูรณ์
วัดบ้านประอางฯ 
บ้านขามทับขอน
บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ
บ้านเค็ง
► บ้านตูม
บ้านมะขาม 
สมาคมลูกจ้างฯ 
บ้านบัวบก
บ้านสะเดาน้อย
หนองอารีพิทยา
บ้านธาตุพิทยาคม
บ้านแทรง
บ้านพรหมเจริญ
บ้านกฤษณา
บ้านปราสาทกวางขาว
บ้านตาเจา
บ้านโนนสมบูรณ์
บ้านตราด
บ้านติ้ว
อนุบาลไพรบึง
อนุบาลศรีประชานุกูล
บ้านห้วยตามอญ
บ้านปรือใหญ่
บ้านคอกหนองไพร
บ้านไพรพัฒนา
บ้านหนองเพดาน


เว็บ สพฐ.
ข้อมูลส่งก่อสร้าง
     (B-OBEC)
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
    (EMIS)
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
    (DMC)

สาระความรู้
ตัวชี้วัดคำรับรอง ปี 57
ระเบียบจ่ายเงินครองชีพฯ
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
พ.ร.บ.ลูกเสือ 2551
ข้อแนะนำป้องกันไวรัส
เลขประชาชน13หลัก
ปรับแต่งภาษาไทยหน้าเว็บ
ระเบียบการลา ปี 2555
ออกแบบเครือข่ายไร้สาย
สร้างรูปหกเหลี่ยมใน PS6

เครือข่ายอื่นๆ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ
สนง.ลูกเสือเขต
เครือข่ายพัฒนาสื่อฯ
ครูนรรฆศักดิ์
ครูนรรฆศักดิ์2
ผอ.สมควร
คุณโชติรัตน์  
ศน.ธนกฤต

บริการข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ ฉุกเฉิน
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์(ใหม่)
พยากรณ์อากาศ 
exchange ธ.กสิกรไทย
exchange ธ.ไทยพาณิชย์
รายงานราคาทองคำ
ข่าวจราจร สวพ.91
ค้นหารหัสไปรษณีย์
เช็คหนี้ค้างโทรศัพท์ (TA)
ยอดค้างชำระ WP1800
ABAC-KSC Poll
สวนดุสิต โพล 
ตารางรถไฟ
ค่าโดยสารรถไฟ
บริษัทขนส่งจำกัด
สลากกินแบ่งศูนย์การเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ภาษาต่างประเทศ
สุขศึกษา
การงานอาชีพฯ
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมห้องสมุด
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
กิจกรรมการศึกษาพิเศษ
กิจกรรมระบบดูแลนักเรียน
ASEAN Study Center
กิจกรรมปฐมวัย

การอำนวยความสะดวก
พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก
ชื่อผู้ใช้รหัสผ่าน
ขั้นตอนการเข้าระบบ
เข้าระบบ
เอกสาร
คู่มือของโรงเรียน
คู่มือของเขตพื้นที่

สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง

สถิติผู้ใช้งาน
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด:
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 0

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 52
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 52

สถิติผู้เข้าชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
7461954
คน ตั้งแต่ 11/10/52


หมวด : รวมรูปภาพ
กลุ่มข่าว :
ข่าวเด่น :  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯพี่เลี้ยงเด็กพิการ ฮิต    
 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 8 ก.ค. 59 (อ่าน 675 ครั้ง) ฮิต
โดย : นายสายัน สุขเฉย (08 ก.ค. 2559)ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 8 ก.ค. 59
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เ... (อ่าน 497 ครั้ง) ฮิต
โดย : นายสายัน สุขเฉย (03 มิ.ย. 2559)ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (1-2 มิ.ย. 59)
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เปิดซองสอบราคาคอมพิวเตอร์ (อ่าน 460 ครั้ง) ฮิต
โดย : นายสายัน สุขเฉย (01 มิ.ย. 2559)เปิดซองสอบราคาคอมพิวเตอร์ (31 พ.ค. 59)
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โอนวิทยาลัยเอกชนประเภทอาชีวศึกษา (อ่าน 420 ครั้ง) ฮิต
โดย : นายสายัน สุขเฉย (31 พ.ค. 2559)โอนวิทยาลัยเอกชนประเภทอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ (30 พ.ค. 59)
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประเมินความพร้อมวิทยาลัยเทคโนโลยีไพรบึงก่อนโอน (อ่าน 564 ครั้ง) ฮิต
โดย : นายสายัน สุขเฉย (29 พ.ค. 2559)ประเมินความพร้อมวิทยาลัยเทคโนโลยีไพรบึงก่อนโอนไปอาชีวศึกษา (27 พ.ค. 59)
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จัดกิจกรรม 5 ส (อ่าน 655 ครั้ง) ฮิต
โดย : นายสายัน สุขเฉย (28 พ.ค. 2559)สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จัดกิจกรรม 5 ส (27 พ.ค. 59)
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 รายงานตัวธุรการโรงเรียน (อ่าน 700 ครั้ง) ฮิต
โดย : นายสายัน สุขเฉย (17 พ.ค. 2559)รายงานตัวธุรการโรงเรียนและให้ความรู้ AMSS++ (16 พ.ค. 59)
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมเตรียมการประเมินโรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง (อ่าน 417 ครั้ง) ฮิต
โดย : นายสายัน สุขเฉย (17 พ.ค. 2559)ประชุมเตรียมการประเมินโรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง (17 พ.ค. 59)
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 นายกรัฐมนตรีพบเพื่อครู (อ่าน 484 ครั้ง) ฮิต
โดย : นายสายัน สุขเฉย (13 พ.ค. 2559)นายกรัฐมนตรีพบเพื่อครู ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเร็นต์มายังมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (13 พ.ค. 2559)
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประเมินความพร้อมวิทยาลัยเทคโนโลยีไพรบึงและปรางค์กู... (อ่าน 779 ครั้ง) ฮิต
โดย : นายสายัน สุขเฉย (13 พ.ค. 2559)ประเมินความพร้อมวิทยาลัยเทคโนโลยีไพรบึงและวิทยาลัยเทคโนโลยีพานิชยการปรางค์กู่ (12 พ.ค. 59)
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (อ่าน 354 ครั้ง) ฮิต
โดย : นายสายัน สุขเฉย (10 พ.ค. 2559)ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อ 10 พ.ค. 59
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมกำหนดราคากลางคอมพิวเตอร์ (2 พ.ค. 59) (อ่าน 257 ครั้ง) ฮิต
โดย : นายสายัน สุขเฉย (04 พ.ค. 2559)ประชุมกำหนดราคากลางคอมพิวเตอร์ (2 พ.ค. 59)
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ติดตามข้อมูลและสำรวจการใช้งาน Internet (อ่าน 293 ครั้ง) ฮิต
โดย : นายสายัน สุขเฉย (04 พ.ค. 2559)ติดตามข้อมูลและสำรวจการใช้งาน Internet บ้านตาอุด บ้านละเบิกตาฮีง บ้านติม (3 พ.ค. 59)
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 รดน้ำผู้บริหารวันสงกรานต์ (อ่าน 390 ครั้ง) จำนวน 24 รูป ฮิต
โดย : นายสายัน สุขเฉย (12 เม.ย. 2559)ประมวลภาพรดน้ำผู้บริหารวันสงกรานต์ (12 เม.ย. 59)
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน... (อ่าน 569 ครั้ง) ฮิต
โดย : นายสายัน สุขเฉย (11 มี.ค. 2559)นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 รับการตรวจเยี่ยม (อ่าน 546 ครั้ง) ฮิต
โดย : นายสายัน สุขเฉย (11 มี.ค. 2559)สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 รับการตรวจเยี่ยมจาก นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ภาพประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3 อ.ไพรบึง (อ่าน 535 ครั้ง) ฮิต
โดย : นายสายัน สุขเฉย (11 มี.ค. 2559)ภาพประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3 อ.ไพรบึง เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559(ช่วงบ่าย) ณ โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ภาพประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3 อ.ภูสิงห์ (อ่าน 607 ครั้ง) ฮิต
โดย : นายสายัน สุขเฉย (11 มี.ค. 2559)ภาพประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3 อ.ภูสิงห์ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ภาพประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3 อ.ขุขันธ์ (อ่าน 500 ครั้ง) ฮิต
โดย : นายสายัน สุขเฉย (07 มี.ค. 2559)ภาพประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 7 มี.ค. 59 (ผู้บริหารโรงเรียนใน อ.ขุขันธ์)
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 รูปภาพประชุมผู้บริหาร (อ่าน 429 ครั้ง) ฮิต
โดย : นายสายัน สุขเฉย (11 ก.พ. 2559)รูปภาพประชุมผู้บริหาร(10 ก.พ. 59)
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 8
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 ภาพปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง
16 มี.ค. 2556
 วันครู อ.ปรางค์กู่
17 ม.ค. 2555
 รับมอบคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านละเบิกตาฮีง
11 ต.ค. 2554
 วันครู อ.ขุขันธ์
17 ม.ค. 2555
 รูปภาพ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 พัฒนาครูผู้ช่วยและพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน
28 ต.ค. 2554
ทั้งหมด