_PRINT 
logo.gif

ข่าว : รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ฯ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ฯ
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การคูณ ของ นางสาวธัญญภัทร ตั้งสุระกุลชัย
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประกอบการจัดการเรียนรู้ แบบ 4 MAT ของ นางสาวธัญญภัทร ตั้งสุระกุลชัย ปีที่วิจัย 2560 รายละเอียดดาวน์โหลดได้ที่เว็บนี้

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : /pcs/new/บทคัดย่อ-ครูธัญญภัทร.pdf
ข่าวโดย : นายสายัน สุขเฉย
อ่าน 889 ครั้ง
วันที่ 26 มิถุนายน 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 01:31:33:AM