_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบรมและพัฒนาหุ่นยนต์
อบรมและพัฒนาหุ่นยนต์
อบรมและพัฒนาหุ่นยนต์ ณ โรงเรียนสวัสดีวิทยา (14 ก.พ. 61)
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ไพบูลย์ ศรีสุธรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์ ณ โรงเรียนสวัสดีวิทยา โดยมีนายโกมินทร์ ปานขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนสวัสดีวิทยา กล่าวรายงานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้พื้นฐานและฝึกทักษะในการประกอบและเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ เป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยสะเต็มศึกษา เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาและพัฒนาหุ่นยนต์ ให้รองรับไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด หลังจากนั้น ดร.ไพบูลย์ ศรีสุธรรม ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ได้ไปเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูภายในห้องเรียน และเดินทางต่อไปยังโรงเรียนจะกงวิทยา เพื่อพบปะผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูของโรงเรียนอีกด้วย

ข่าวโดย : นายสายัน สุขเฉย
อ่าน 451 ครั้ง
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 20:33:19:PM