_PRINT 
logo.gif

ข่าว : สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 กำหนดประชุมผู้บริหารประจำเดือนกรกฎาคม
สพป.ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 กำหนดประชุมผู้บริหารประจำเดือนกรกฎาคม ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ลงทะเบียนรับเอกสาร เวลา 07.30 น.
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 กำหนดประชุมผู้บริหารประจำเดือนกรกฎาคม ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ลงทะเบียนรับเอกสาร เวลา 07.30 น. มีพิธีเปิดการประชุมโดยนางเยาวลักษณ์ คงพูล ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินกิจกรรม 6 สัปดาห์ ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการและในการรณรงค์ออกเสียงประชามติ โดย ผอ.กต.จว.ศรีสะเกษ หรือผู้แทนสำนักงาน กก.ต.จว.ศรีสะเกษ และประชุมผู้บริหารตามระเบียบวาระการประชุม จึงขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ทุกแห่ง เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ข่าวโดย : นายสายัน สุขเฉย
อ่าน 1570 ครั้ง
วันที่ 07 กรกฎาคม 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 10:27:05:AM