_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ระเบียบวาระประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 3
ระเบียบวาระประชุมผู้บริหาร
ระเบียบวาระ ครั้งที่ 3/2559 และรายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2559 แจ้งใน AMSS++ ถึงผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนแล้ว
ระเบียบวาระประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2559 และรายงานการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 2/2559 แจ้งใน AMSS++ ถึงผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนแล้ว ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 15:07:30 น. ที่ระบบไปรษณีย์ (รับส่งจดหมาย)

ข่าวโดย : นายสายัน สุขเฉย
อ่าน 1408 ครั้ง
วันที่ 04 มีนาคม 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 01:06:11:AM