_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ขยายผลและติดตามการใช้งาน Smart OBEC และ Smart area
ขยายผลและติดตามการใช้งาน
ขยายผลและติดตามการใช้งาน Smart OBEC และ Smart area วันที่ 20,21 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ ได้ขยายผลการใช้งานระบบงานบริหารทั่วไปภายใต้ระบบ AMSS++ ให้กับโรงเรียนในสังกัดทุกแห่งไปแล้วนั้น ซึ่งส่วนหนึ่งของระบบ AMSS++ ได้มีการเชื่อมโยงกับ Smart OBEC ประกอบด้วยรับส่งหนังสือราชการ สพฐ. ทะเบียนหนังสือราชการ รับ-ส่งหนังสือราชการ และระบบไปรษณีย์ นั้น เพื่อเป็นการขยายผลและติดตามการใช้งาน Smart OBEC และ Smart area ตามนโยบาย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ จึงขอความร่วมมือโรงเรียนทุกแห่ง แจ้งสารบรรณโรงเรียนที่มีรายชื่อในระบบ AMSS++ เข้ารับการอบรมฯ จำนวน ๑ คน และนำเครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว(Notebook) แท็บเล็ต (Tablet) หรือ สมาร์ทโฟน(Smart Phone) อย่างใดอย่างหนึ่ง และสายไฟต่อพ่วง เข้ารับการอบรมฯ รายละเอียดดาวน์โหลดได้ที่เว็บนี้

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : /pcs/new/smartobecsamrtareabook.pdf
ข่าวโดย : นายสายัน สุขเฉย
อ่าน 2930 ครั้ง
วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 00:07:04:AM