_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ขยายผลการใช้งานโปรแกรม AMSS++
ขยายผลการใช้งานโปรแกรม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ขยายผลการใช้งานโปรแกรม AMSS++ วันที่ 23,24 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 กำหนดขยายผลการใช้งานโปรแกรม AMSS++ ในวันที่ 23,24 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล เพื่อรับส่งหนังสือราชการระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง โดยวันที่ 23 มกราคม 2559 โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอขุขันธ์และอำเภอภูสิงห์ ส่วนวันที่ 24 มกราคม 2559 โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอปรางค์กู่ อำเภอไพรบึง ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ ผู้รับผิดชอบงานสารบรรณของโรงเรียนแห่งละ 1 คน รวมถึงโรงเรียนเอกชนในสังกัดด้วย รายละเอียดได้แจ้งเป็นหนังสือราชการแล้ว (13 มกราคม 2559)

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : /pcs/new/systemamss.pdf
ข่าวโดย : นายสายัน สุขเฉย
อ่าน 2506 ครั้ง
วันที่ 17 มกราคม 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 10:37:32:AM