_PRINT 
logo.gif

ข่าว : สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ กำหนดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
สพป.ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ กำหนดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ในวันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ กำหนดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ในวันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ จึงขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ ทุกแห่ง เข้าประชุมพร้อมกัน ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ข่าวโดย : นายสายัน สุขเฉย
อ่าน 2197 ครั้ง
วันที่ 08 มกราคม 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 09:09:43:AM