_PRINT 
logo.gif

ข่าว : แจ้งประชุมคณะกรรมการประเมินความพร้อมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
แจ้งประชุมคณะกรรมการประเมินความพร้อมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 แจ้งประชุมคณะกรรมการประเมินความพร้อมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ประชุมวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น.
ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ได้กำหนดให้มีการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2557 เพื่อวิเคราะห์และประเมินความพร้อมของสถานศึกษา นำไปเป็นข้อมูลสารสนเทศการเรียนการสอน และรายงาน สพฐ. ต่อไป จึงขอแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีรายชื่อเป็นคณะกรรมการประเมินฯ ในคำสั่ง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ที่ 371/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 (กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาละ 4 ท่าน) ไปประชุมรับฟังคำชี้แจงการดำเนินการประเมินความพร้อมฯ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 รายละเอียดดาวน์โหลดได้จากเว็บนี้ หรือดาวน์โหลดได้ที่ http://202.29.213.220/pcs/new/traineng15072557.zip

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : /pcs/new/traineng15072557.zip
ข่าวโดย : นายสายัน สุขเฉย
อ่าน 642 ครั้ง
วันที่ 14 กรกฎาคม 2557
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 16:41:04:PM