_PRINT 
logo.gif

ข่าว : แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ขัดข้อง
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ขัดข้อง
เนื่องจากขณะนี้ โทรศัพท์ส่วนกลาง สพป.ศก.3 หมายเลข 045-671259 ขัดข้อง ไม่สามารถติดต่อได้ จึงขอให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ธุรการแต่ละกลุ่ม ตามหมายเลขโทรศัพท์ ดังนี้ 1. กลุ่มอำนวยการ 086-4616526 2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 086-4616527 3. กลุ่มนโยบา
เนื่องจากขณะนี้ โทรศัพท์ส่วนกลาง สพป.ศก.3 หมายเลข 045-671259 ขัดข้อง ไม่สามารถติดต่อได้ จึงขอให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ธุรการแต่ละกลุ่ม ตามหมายเลขโทรศัพท์ ดังนี้ 1. กลุ่มอำนวยการ 086-4616526 2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 086-4616527 3. กลุ่มนโยบายและแผน 086-4616528 4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 086-4616523 5. กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ 086-4616524

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.sisaketphp.net/pcs/new/telssk3.pdf
ข่าวโดย : สายัน สุขเฉย
อ่าน 3541 ครั้ง
วันที่ 25 สิงหาคม 2554
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 03:19:52:AM