_PRINT 
logo.gif

ข่าว : แก้ไขกำหนดการจัดค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน
แก้ไขกำหนดการจัดค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน
แก้ไขกำหนดการจัดค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เป็นวันที่ 25 -27 ก.ค. 2556 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงเรียนบ้านแทรง อำเภอขุขันธ์
แก้ไขกำหนดการจัดค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ตามหนังสือ ที่ ศธ 04140/ว 2016 ลงวันที่ 31 พ.ค. 2556 นั้น ให้โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 58 โรงเรียน ส่งนักเรียนมาเข้าค่ายภาษาอังกฤษ โรงเรียนละ 2 คน โดยมีกำหนดการจัดค่ายภาษาอังกฤษฯ ระหว่างวันที่ 25 -27 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงเรียนบ้านแทรง อำเภอขุขันธ์ /// กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 แจ้งข่าว

ข่าวโดย : สายัน สุขเฉย
อ่าน 2515 ครั้ง
วันที่ 22 มิถุนายน 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 10:14:14:AM