_PRINT 
logo.gif

ข่าว : สพฐ.โอนเงินรายการอุปกรณ์วิชาการเกษตร ครุภัณฑ์ดนตรีไทย ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพาะเห็ด
สพฐ.โอนเงินรายการอุปกรณ์วิชาการเกษตร
สพฐ.โอนเงินรายการอุปกรณ์วิชาการเกษตร ครุภัณฑ์ดนตรีไทย ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพาะเห็ด
สพฐ.โอนเงินรายการอุปกรณ์วิชาการเกษตร ครุภัณฑ์ดนตรีไทย ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพาะเห็ด จึงให้โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างฯ และส่งสำเนาเอกสารก่อหนี้ผูกพันถึง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2556 รายละเอียดดาวน์โหลดได้ที่เว็บนี้

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.sisaketphp.net/pcs/new/head13_2.doc
ข่าวโดย : สายัน สุขเฉย
อ่าน 3334 ครั้ง
วันที่ 16 มีนาคม 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 13:13:53:PM