_PRINT 
logo.gif

ข่าว : สพฐ.โอนเงินรายการอุปกรณ์พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา
สพฐ.โอนเงินรายการอุปกรณ์พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา
สพฐ.โอนเงินรายการอุปกรณ์พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา
สพฐ.โอนเงินรายการอุปกรณ์พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา จึงให้โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างฯ และส่งสำเนาเอกสารก่อหนี้ผูกพันถึง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2556 รายละเอียดดาวน์โหลดได้ที่เว็บนี้

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.sisaketphp.net/pcs/new/thinking_skills_11_1.doc
ข่าวโดย : สายัน สุขเฉย
อ่าน 3772 ครั้ง
วันที่ 16 มีนาคม 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 12:20:31:PM