_PRINT 
logo.gif

ข่าว : รายงานการใช้ชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม ของนางอนงค์ บุดดาวงษ์
รายงานการใช้ชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม
รายงานการใช้ชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนางอนงค์ บุดดาวงษ์
รายงานการใช้ชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ของนางอนงค์ บุดดาวงษ์ รายละเอียดดาวน์โหลดได้ที่เว็บนี้

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.sisaketphp.net/pcs/new/onanong.pdf
ข่าวโดย : สายัน สุขเฉย
อ่าน 1615 ครั้ง
วันที่ 09 มีนาคม 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 09:10:48:AM