_PRINT 
logo.gif

ข่าว : เลื่อนประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
เลื่อนประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
เลื่อนประชุมผู้บริหารสถานศึกษาจากวันที่ 14 มิถุนายน 2555 เป็นวันที่ 15 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 แจ้งเลื่อนประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จากวันที่ 14 มิถุนายน 2555 เป็นวันที่ 15 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมจตุรมิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จึงขอแจ้งผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

ข่าวโดย : สายัน สุขเฉย
อ่าน 3193 ครั้ง
วันที่ 12 มิถุนายน 2555
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 09:06:30:AM