_PRINT 
logo.gif

ข่าว : การแก้ไขและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กและเยาวชนในอำเภอขุขันธ์
การแก้ไขและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กและเยาวชนในอำเภอขุขันธ์
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนที่อยู่ในเขตอำเภอขุขันธ์ วันจันทร์ที่ 14 พ.ค. 55 เวลา 08.30 น.
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนที่อยู่ในเขตอำเภอขุขันธ์ เข้าประชุม เรื่อง การดำเนินการแก้ไขและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กและเยาวชนในอำเภอขุขันธ์ วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง อำเภอขุขันธ์

ข่าวโดย : สายัน สุขเฉย
อ่าน 1212 ครั้ง
วันที่ 11 พฤษภาคม 2555
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 09:14:25:AM