_PRINT 
logo.gif

ข่าว : สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
สพป.ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ (ห้วยคล้า) เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการลูกเสือ สามารถนำความรู้ หลักการ กฎ คำปฏิญาณ และทักษะทางลูกเสือไปถ่ายทอดให้ลูกเสือได้อย่างถูกต้อง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงความคิดเห็น เสริมสร้างประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยมีนายสมบัติ อินทร์วัน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้ารับการอบรม จำนวน 120 คน ระยะเวลาในการฝึกอบรม 6 คืน 7 วัน ระหว่างวันที่ 10-16 พฤษภาคม 2555 ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ อุปกรณ์ในการฝึกอบรมและเป็นที่ปรึกษาจากค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ(ห้วยคล้า) และคณะวิทยากรจากสถานศึกษาในสังกัด

ข่าวโดย : สายัน สุขเฉย
อ่าน 3444 ครั้ง
วันที่ 10 พฤษภาคม 2555
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 08:39:19:AM