_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ร.ร.บ้านหนองสะแกสน จัดกิจกรรมเกี่ยวข้าวแบบดั้งเดิม
ร.ร.บ้านหนองสะแกสน
ร.ร.บ้านหนองสะแกสน จัดกิจกรรมเกี่ยวข้าวแบบดั้งเดิม
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสะแกสน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ร่วมกันจัดกิจกรรมเกี่ยวข้าวแปลงนาธรรมชาติของโรงเรียน จำนวน 3 ไร่ โดยการนำของนายปรีชา ศรีพูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสะแกสน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การทำนา วิธีเกี่ยวข้าวแบบดั้งเดิม ใช้เคียวเกี่ยวข้าว ตามโครงการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียนและกรรมการสถานศึกษา ให้การสนับสนุนด้านแรงงาน และปุ๋ยชีวภาพ มีนักเรียนร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าว จำนวน 87 คน ได้ผลผลิตเป็นที่น่าภาคภูมิใจยิ่ง ........ผอ.ปรีชา ศรีพูล ผู้ส่งข่าว

ข่าวโดย : สายัน สุขเฉย
อ่าน 703 ครั้ง
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2554
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 19:20:54:PM