_PRINT 
logo.gif

ข่าว : เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนภายในกลุ่มและชมรมเครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาลจังหวัดศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 นางเยาวลักษณ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ณ โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนภายในกลุ่มและชมรมเครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาล จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ มีนายสุริยา พุฒพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ ให้การต้อนรับร่วมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาลจังหวัดศรีสะเกษและกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ รวมกว่า 50 คน

ข่าวโดย : สายัน สุขเฉย
อ่าน 660 ครั้ง
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2554
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 19:32:30:PM