_PRINT 
logo.gif

ข่าว : รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโรงเรียน
รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโรงเรียน
เผยแพร่วิจัย พฤษภาคม 2562 นางปราใส สุทธิกรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
เผยแพร่วิจัย พฤษภาคม 2562 นางปราใส สุทธิกรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : /pcs/new/prasai/rayyanenglish.jpg
ข่าวโดย : นายสายัน สุขเฉย
อ่าน 314 ครั้ง
วันที่ 03 พฤษภาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 09:22:40:AM