_PRINT 
logo.gif

ข่าว : รับฟังการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
รับฟังการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
รับฟังการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
เมื่อวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ITA Online 2020) สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 นำโดยว่าที่ร้อยตรีสำรวย นกงาม รองผอ.สพท.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ศก.3 นางอมรรัตน์ เชิงหอม รองผอ.สพป.ศก.3 นายทวี สอนคำเสน รองผอ.สพป.ศก.3 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างทุกคน ณ ห้องประชุมพระแก้วเนรมิต

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.taksimescort.com.tr
ข่าวโดย : นายสายัน สุขเฉย
อ่าน 485 ครั้ง
วันที่ 09 มิถุนายน 2563
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 08:58:30:AM