_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ติดตามและตรวจเยี่ยมสนามสอบ (National Test : NT)
ติดตามและตรวจเยี่ยมสนามสอบ
ติดตามและตรวจเยี่ยมสนามสอบ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ติดตาม และตรวจเยี่ยมสนามสอบ การบริหารจัดการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

ข่าวโดย : นายสายัน สุขเฉย
อ่าน 50 ครั้ง
วันที่ 04 มีนาคม 2563
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 10:55:15:AM