_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ
ต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ
ต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการผู้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 การต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการผู้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อต่อสัญญาจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

ข่าวโดย : นายสายัน สุขเฉย
อ่าน 106 ครั้ง
วันที่ 31 ตุลาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 09:54:09:AM