_PRINT 
logo.gif

ข่าว : รับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน
รับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน
รับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 โดยนายประจักษ์ ทองเลิศ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ผู้แทนนายอำเภอขุขันธ์ ตามคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษที่ 3780/2562 ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 และอำเภอขุขันธ์รวมจัดทำประชาคมโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้นำชุมชนในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดศรีสะเกษ ณ โรงเรียนบ้านกันแตสระรุน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ และโรงเรียนอื่นๆในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

ข่าวโดย : นายสายัน สุขเฉย
อ่าน 546 ครั้ง
วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 08:05:03:AM