+++สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 กำหนดอบรมการใช้งานโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. และ 13.00 น. ณ ห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 +++สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 กำหนดอบรมโรงเรียนคุณภาพเพื่อรองรับการประเมิน ITA ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 +++สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 กำหนดการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯในวันที่ 22-25 สิงหาคม 2562 ณ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 และโรงเรียนที่เป็นสนามแข่งขัน