คณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน 24 กลุ่ม ในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3