O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู

   

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย

 

คู่มือการประเมินวิทยฐานะ ว.17

   

คู่มือการประเมินวิทยฐานะ ว.21

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

   

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

   

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

 

 

 

 

กลับหน้าหลัก