O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องพักครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ๋อมแซมอาคารเรียนชั่วคราว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสร้างบ้านพักครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอ่างล้างมือนักเรียนเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อในสถานการณ์โรคระบาด โควิด 19

 

 

 

 

กลับหน้าหลัก