ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์) ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลครู
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
SAR
กระดานข่าว
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
► ข้อมูลพื้นฐาน
► ข่าวประชาสัมพันธ์
► การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

9.2 การบริหารงาน
► แผนการดำเนินงาน
► มาตรฐานการปฏิบัติงาน
► มาตรฐานการให้บริการ
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
► แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
► การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาประจำปี
9.4 การบริหารทรัพยากรบุคคล
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
► การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
► การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
10.1 การป้องกันการทุจริต
► เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
► การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
► การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
► แผนการป้องกันการทุจริต
O39 แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
เว็บไซต์โรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์) : สถิติการเข้าชม

เว็บไซต์โรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์) : สถิติการเข้าชม

ผู้เยี่ยมชม 33076 คน ตั้งแต่ 18 เม.ย.2562
วันนี้: 26/11/2020

เดือนที่สถิติผู้ชมสูงสุด: กันยายน 2020 (4045 จำนวนครั้งที่อ่าน)
วันที่สถิติผู้ชมสูงสุด: 19 กันยายน 2020 (446 จำนวนครั้งที่อ่าน)
ชั่วโมงที่สถิติผู้ชมสูงสุด: 05:00 - 05:59 เมื่อ ตุลาคม 9, 2020 (279 จำนวนครั้งที่อ่าน)

[ กลับไปที่สถิติเบื้องต้น ]


สถิติประจำปี

ปีจำนวนหน้าที่แสดง
2020 (9202)


สถิติประจำเดือน 2020

เดือนจำนวนหน้าที่แสดง
มกราคม (0)
กุมภาพันธ์ (0)
มีนาคม (0)
เมษายน (0)
พฤษภาคม (0)
มิถุนายน (0)
กรกฎาคม (0)
สิงหาคม (0)
กันยายน (4045)
ตุลาคม (2930)
พฤศจิกายน (2227)
ธันวาคม (0)


สถิติประจำวัน พฤศจิกายน, 2020

วันจำนวนหน้าที่แสดง
1 5.523% (123)
2 2.290% (51)
3 3.098% (69)
4 1.481% (33)
5 1.796% (40)
6 3.367% (75)
7 7.409% (165)
8 4.176% (93)
9 3.098% (69)
10 2.963% (66)
11 13.60% (303)
12 3.322% (74)
13 1.706% (38)
14 2.918% (65)
15 2.424% (54)
16 1.975% (44)
17 2.604% (58)
18 2.334% (52)
19 7.768% (173)
20 3.098% (69)
21 5.433% (121)
22 3.637% (81)
23 3.816% (85)
24 4.176% (93)
25 4.086% (91)
26 1.885% (42)
27 0% (0)
28 0% (0)
29 0% (0)
30 0% (0)


สถิติประจำชั่วโมง พฤศจิกายน 26, 2020

ชั่วโมงจำนวนหน้าที่แสดง
00:00 - 00:59 4.761% (2)
01:00 - 01:59 4.761% (2)
02:00 - 02:59 2.380% (1)
03:00 - 03:59 4.761% (2)
04:00 - 04:59 4.761% (2)
05:00 - 05:59 0% (0)
06:00 - 06:59 9.523% (4)
07:00 - 07:59 7.142% (3)
08:00 - 08:59 2.380% (1)
09:00 - 09:59 19.04% (8)
10:00 - 10:59 4.761% (2)
11:00 - 11:59 2.380% (1)
12:00 - 12:59 9.523% (4)
13:00 - 13:59 7.142% (3)
14:00 - 14:59 2.380% (1)
15:00 - 15:59 4.761% (2)
16:00 - 16:59 9.523% (4)
17:00 - 17:59 0% (0)
18:00 - 18:59 0% (0)
19:00 - 19:59 0% (0)
20:00 - 20:59 0% (0)
21:00 - 21:59 0% (0)
22:00 - 22:59 0% (0)
23:00 - 23:59 0% (0)


[ ย้อนกลับ ]