ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์) ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลครู
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
SAR
กระดานข่าว
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
► ข้อมูลพื้นฐาน
► ข่าวประชาสัมพันธ์
► การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

9.2 การบริหารงาน
► แผนการดำเนินงาน
► มาตรฐานการปฏิบัติงาน
► มาตรฐานการให้บริการ
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
► แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
► การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาประจำปี
9.4 การบริหารทรัพยากรบุคคล
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
► การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
► การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
10.1 การป้องกันการทุจริต
► เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
► การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
► การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
► แผนการป้องกันการทุจริต
O39 แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

 ประชาสัมพันธ์ » โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) จัดค่ายพัฒนาทักษะภาษาจีน และดนตรีไทย RSS Feed
โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) จัดค่ายพัฒนาทักษะภาษาจีน และดนตรีไทย
  โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) จัดค่ายพัฒนาทักษะภาษาจีน และดนตรีไทย
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) จัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  RSS Feed
โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) จัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
  โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) จัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » คุณครูเจษฎา สิ้นภัย คุณครูจีรวิชญ์ พรแก้ว และนางสาวณิชากร สุธรรม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ร่... RSS Feed
คุณครูเจษฎา สิ้นภัย คุณครูจีรวิชญ์ พรแก้ว และนางสาวณิชากร สุธรรม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ร่...
  คุณครูเจษฎา สิ้นภัย คุณครูจีรวิชญ์ พรแก้ว และนางสาวณิชากร สุธรรม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนนิคม ๑ ประจำปีก...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) ได้อนุเคราะห์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรเจคเตอร์ RSS Feed
โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) ได้อนุเคราะห์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรเจคเตอร์
  โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) ได้อนุเคราะห์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรเจคเตอร์ให้กับท่านวีระชัย ชูกำแพงกำนันตำบลหนองฉลอง และท่านวันนา วารินทร์ ผู...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) จัดกิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรม RSS Feed
โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) จัดกิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรม
  โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) จัดกิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรม โดยให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนร่วม... RSS Feed
โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนร่วม...
  โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลั...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู นักเรี... RSS Feed
โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู นักเรี...
  โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู นักเรียนทอดกฐิน ณ วัดนิคมสายเอก
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » คณะครูโรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) นำโดยท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ ... RSS Feed
คณะครูโรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) นำโดยท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ ...
  คณะครูโรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) นำโดยท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ ฟังสวดอภิธรรมศพคุณพ่อวิสุทธิ์ จงราช
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » อบรมลูกเสือจราจร RSS Feed
อบรมลูกเสือจราจร
  วันนี้ 6 ตุลาคม 2553 โรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์) ได้รับความอนุเคราะห์จากสถานีตำรวจภูธรปรือใหญ่มาแนะนำและให้ความรู้เรื่องจราจรแก่ลูกเสือจราจรเพื...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยคุณครูเจษฎา สิ้นภัย คุณครูจีรวิชญ์ พรแก้ว และคุณครูวิทยา สุ... RSS Feed
โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยคุณครูเจษฎา สิ้นภัย คุณครูจีรวิชญ์ พรแก้ว และคุณครูวิทยา สุ...
  โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยคุณครูเจษฎา สิ้นภัย คุณครูจีรวิชญ์ พรแก้ว และคุณครูวิทยา สุขบท รับวัสดุครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บเอกสาร เก้าอี้ทำงาน...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมสุขภาพด้วยการเต้นแอโรบิคมวยสากล RSS Feed
โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมสุขภาพด้วยการเต้นแอโรบิคมวยสากล
  โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) รับเกียรติจากนายหล้า ศรีมาศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลองได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมค่ายส่งเ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » คณะครูโรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) นำโดยท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ ... RSS Feed
คณะครูโรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) นำโดยท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ ...
  คณะครูโรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) นำโดยท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ ฟังสวดอภิธรรมศพ
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ และนายศรเพชร บุญกู่ ธุรการโร... RSS Feed
โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ และนายศรเพชร บุญกู่ ธุรการโร...
  โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ และนายศรเพชร บุญกู่ ธุรการโรงเรียนเข้าร่วมประชุมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนกล...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) ปรับปรุงเทพื้นถนนคอนกรีตทางเข้าประตูหน้าโรงเรียน RSS Feed
โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) ปรับปรุงเทพื้นถนนคอนกรีตทางเข้าประตูหน้าโรงเรียน
  โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) ปรับปรุงเทพื้นถนนคอนกรีตทางเข้าประตูหน้าโรงเรียน ขอขอบคุณร้านสมบัติเจริญวัสดุที่อนุเคราะห์รถเครนยกท่อและวางท่อหน้าโ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » ท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ และคณะครูเข้าร่วมประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓  RSS Feed
ท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ และคณะครูเข้าร่วมประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓
  โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ และคณะครูเข้าร่วมประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่อรับฟังและชี้แจ้งข้อราชการ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนร่วม... RSS Feed
โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนร่วม...
  โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลั...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู นักเรี... RSS Feed
โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู นักเรี...
  โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู นักเรียนทอดกฐิน ณ วัดนิคมสายเอก
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ... RSS Feed
โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ...
  โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ กับชุมชน RSS Feed
โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ กับชุมชน
  โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ กับชุมชน
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » กิจกรรมทำความสะอาด big cleaning day RSS Feed
กิจกรรมทำความสะอาด big cleaning day
  โรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์)จัดกิจกรรมทำความสะอาด big cleaning day ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นป 6 เพื่อล้างทำความสะอาดห้องเรียนชั้นเรียนและได้รับความอ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

อ่านทั้งหมด

datacenter


ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้ดูแลเว็บ
เข้าสู่ระบบ
• ออกจากระบบ
ผู้กำลังเข้าชม
ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ผู้ใช้งาน
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: nicom3
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 1

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 2
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 2
สถิติผู้เข้าชม
ผู้เยี่ยมชม
33038
คน ตั้งแต่ 18 เม.ย.2562
เว็บไซต์ภายนอก