ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์) ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลครู
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
SAR
กระดานข่าว
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
► ข้อมูลพื้นฐาน
► ข่าวประชาสัมพันธ์
► การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

9.2 การบริหารงาน
► แผนการดำเนินงาน
► มาตรฐานการปฏิบัติงาน
► มาตรฐานการให้บริการ
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
► แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
► การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาประจำปี
9.4 การบริหารทรัพยากรบุคคล
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
► การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
► การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
10.1 การป้องกันการทุจริต
► เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
► การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
► การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
► แผนการป้องกันการทุจริต
O39 แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

 ประชาสัมพันธ์ » ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ พระครูสุจิตธรรมาภรณ์ (โสม สุมโน) ณ วัดนิคมสายเอก RSS Feed
ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ พระครูสุจิตธรรมาภรณ์ (โสม สุมโน) ณ วัดนิคมสายเอก
  วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ พระครูสุจิตธรรมาภรณ์ (โสม สุมโน)...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » ทำบุญตักบาตรขึ้นอาคารเรียนอนุบาล ฮิต RSS Feed
ทำบุญตักบาตรขึ้นอาคารเรียนอนุบาล
  โรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์) นำโดย นายรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน นักเรี...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » อาคารเรียนอนุบาล ฮิต RSS Feed
อาคารเรียนอนุบาล
  โรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์) ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก โครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ (The Project for Constructing a School Building for Ear...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » ท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ จัดประชุมคณะครูและบุคลากร ในฝ่ายงานต่าง ๆ เพื่อวางจัดทำแผนปฏิบัติก... ฮิต RSS Feed
ท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์  อ่อนคำ จัดประชุมคณะครูและบุคลากร ในฝ่ายงานต่าง ๆ เพื่อวางจัดทำแผนปฏิบัติก...
  โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ จัดประชุมคณะครูและบุคลากร ในฝ่ายงานต่าง ๆ เพื่อวางจัดทำแผนปฏิบัติการราชการ ให...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » งานป้ายและงานอาคารสถานที่ ฮิต RSS Feed
งานป้ายและงานอาคารสถานที่
  งานป้ายและงานอาคารสถานที่ โดยทีมงาน✌️ คุณครูศรเพชร บุญกู่ คุณครูเจษฎา สิ้นภัย และคุณครูจีรวิชญ์ พรแก้ว
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » ท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ เป็นคณะกรรมการ การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งค... ฮิต RSS Feed
ท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์  อ่อนคำ เป็นคณะกรรมการ การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งค...
  วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ เป็นคณะกรรมการ การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนนิคม ๑ ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » “เด็กดีศรีนิคมสาม” ฮิต RSS Feed
“เด็กดีศรีนิคมสาม”
  วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) จัดกิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียน “เด็กดีศรีนิคมสาม” เพื่อยกย่องเชิดชูเ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย  ฮิต RSS Feed
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย
  วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » กิจกรรมรดน้ำ ขอพรจากคุณครูอาวุโส ฮิต RSS Feed
กิจกรรมรดน้ำ ขอพรจากคุณครูอาวุโส
  วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) จัดกิจกรรมรดน้ำ ขอพรจากคุณครูอาวุโส โดยบุคลากรกล่าวคำขอขมาผู้อาวุโส และรดน้ำขอพร เพื่อความเป็...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  ฮิต RSS Feed
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
  ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อให้นักเรียนได้รับทราบ นโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎ และระเบียบต่าง ๆ ของทางโรงเรียน พร้อมกับเป็นกา...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก โดยท่านนาวิน สีหาบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลาก... RSS Feed
โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก โดยท่านนาวิน  สีหาบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลาก...
  วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก โดยท่านนาวิน สีหาบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร เดินทางมาส่งคุณครูเกษมศั...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ พระครูสุจิตธรรมาภรณ์ (โสม สุมโน) ณ วัดนิคมสายเอก RSS Feed
ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ พระครูสุจิตธรรมาภรณ์ (โสม สุมโน) ณ วัดนิคมสายเอก
  ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ พระครูสุจิตธรรมาภรณ์ (โสม สุมโน) ณ วัดนิคมสายเอก
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » ตรวจรับงานก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์) ฮิต RSS Feed
ตรวจรับงานก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์)
  โรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์) ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) โดยรัฐ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลง... ฮิต RSS Feed
กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลง...
  วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) จัดกิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » ท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ พร้อมด้วยคณะครู ร่วมเดินทางไปส่งคุณครูดัชนี สุดสังห์ ฮิต RSS Feed
ท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์  อ่อนคำ พร้อมด้วยคณะครู ร่วมเดินทางไปส่งคุณครูดัชนี  สุดสังห์
  วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ ท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ พร้อมด้วยคณะครู ร่วมเดินทางไปส่งคุณครูดัชนี สุดสังห์ ซึ่งได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนบ้...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » จัดทำอาหารเช้าบริการแก่นักรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ RSS Feed
จัดทำอาหารเช้าบริการแก่นักรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
  โรงเรียนนิคม๓ (กรมประชาสงเคราะห์) ได้รับจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2564 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบร...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » อบน้ำดื่มให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๐ บ้านหนองโพธิ์ เพื่อสนับสนุนนำไปช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยโควิด-19 (C... ฮิต RSS Feed
อบน้ำดื่มให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๐ บ้านหนองโพธิ์ เพื่อสนับสนุนนำไปช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยโควิด-19 (C...
  วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ คุณครูบูชา จันครา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นตัวแทนคณะครู มอบน้ำดื่มให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๐ บ้านหนองโพธิ์ เพื่อสนับสนุ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » กิจกรรม “Sport Day” ฮิต RSS Feed
กิจกรรม “Sport Day”
  วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “Sport Day” ออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิคมวยไทยและมวยสากล ตอนเช้าหน้าเสาธงเพื่อส่งเสริมการออกกำล...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือตรวจสอบการปฏิบัติงานของสถานศึกษาด้านการเงินและบัญชีประจำปีงบประมา... ฮิต RSS Feed
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือตรวจสอบการปฏิบัติงานของสถานศึกษาด้านการเงินและบัญชีประจำปีงบประมา...
  วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือตรวจสอบการปฏิบัติงานของสถานศึกษาด้านการเงินและบัญชี...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » ร่วมบริจาคเงินและน้ำดื่มสนับสนุน เพื่อนำไปช่วยเหลือดูแลผู้ที่เข้าอยู่ในศูนย์พักคอย ฮิต RSS Feed
ร่วมบริจาคเงินและน้ำดื่มสนับสนุน เพื่อนำไปช่วยเหลือดูแลผู้ที่เข้าอยู่ในศูนย์พักคอย
  วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ คุณครูนิรมล ศรีมงคล และคุณครูสายสมร พงษ์วัน เป็นตัวแทนคณะครู ร่วมบริจาคเงินและน้ำดื่มสนับสนุน เพื่อนำไปช่วยเหลือดูแลผู้ที่เข้าอย...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

อ่านทั้งหมด

datacenter


ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้ดูแลเว็บ
เข้าสู่ระบบ
• ออกจากระบบ
ผู้กำลังเข้าชม
ขณะนี้มี บุคคลทั่วไป และ สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ผู้ใช้งาน
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: nicom3
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 1

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 0
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 0
สถิติผู้เข้าชม
ผู้เยี่ยมชม
585931
คน ตั้งแต่ 18 เม.ย.2562
เว็บไซต์ภายนอก