ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์) ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลครู
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ผลงานดีเด่น
กระดานข่าว
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
► ข้อมูลพื้นฐาน
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
► ข่าวประชาสัมพันธ์
► การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

9.2 การบริหารงาน
► แผนการดำเนินงาน
► มาตรฐานการปฏิบัติงาน
► มาตรฐานการให้บริการ
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
► แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
► การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาประจำปี
9.4 การบริหารทรัพยากรบุคคล
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
► การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
► การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
10.1 การป้องกันการทุจริต
► เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
► การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
► การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
► แผนการป้องกันการทุจริต
O39 แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

 ประชาสัมพันธ์ » คุณครูเจษฎา สิ้นภัย และคุณครูจีรวิชญ์ พรแก้ว เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ... RSS Feed
คุณครูเจษฎา  สิ้นภัย และคุณครูจีรวิชญ์  พรแก้ว เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ...
  คุณครูเจษฎา สิ้นภัย และคุณครูจีรวิชญ์ พรแก้ว เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) รับการนิเทศ ติดตาม การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา O-Net, NT  RSS Feed
โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) รับการนิเทศ ติดตาม การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา O-Net, NT
  โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) รับการนิเทศ ติดตาม การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา O-Net, NT
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  RSS Feed
โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
  โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยคณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแ... RSS Feed
โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยคณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแ...
  โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยคณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ประจำเดือนกันยายน
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาด้านสหกรณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  RSS Feed
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาด้านสหกรณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
  เด็กหญิงสุภาวรรณ สุพิมพ์ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาด้านสหกรณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » คุณครูเจษฎา สิ้นภัย เข้าอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด RSS Feed
คุณครูเจษฎา  สิ้นภัย เข้าอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  คุณครูเจษฎา สิ้นภัย เข้าอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมจตุรมิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » คุณครูเจษฎา สิ้นภัย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด RSS Feed
คุณครูเจษฎา  สิ้นภัย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  คุณครูเจษฎา สิ้นภัย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » กิจกรรมบ้าน วัด โรงเรียน RSS Feed
กิจกรรมบ้าน วัด โรงเรียน
  กิจกรรมบ้าน วัด โรงเรียน ความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียน
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » สืบสานประเพณีวัฒนธรรมแซนโฎนตา RSS Feed
สืบสานประเพณีวัฒนธรรมแซนโฎนตา
  โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้นำชุมชน ร่วมพิธีแซนโฎนตา
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

datacenter


ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้ดูแลเว็บ
เข้าสู่ระบบ
• ออกจากระบบ
ผู้กำลังเข้าชม
ขณะนี้มี 7 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ผู้ใช้งาน
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: nicom3
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 1

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 7
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 7
สถิติผู้เข้าชม
ผู้เยี่ยมชม
26599
คน ตั้งแต่ 18 เม.ย.2562
เว็บไซต์ภายนอก