ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา >> รายการ

การดำเนินการตามมาตรการควบคุม กำกับดูแลการบริหารจัดการและคุณภาพนมในโครงการอาหารเสริม(นม)...     (29 สิงหาคม 2559, 15:02 น. )
ขอความร่วมมือการจัด โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่งในวันสันต...     (29 สิงหาคม 2559, 11:32 น. )
โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย 2559     (29 สิงหาคม 2559, 11:18 น. )
สมัครเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ผ่านเวปไซต์     (29 สิงหาคม 2559, 10:49 น. )
โครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียน School Milk Art Contest ๒๐๑๖ ดังแนบ     (24 สิงหาคม 2559, 15:55 น. )
ประชาสัมพันธ์ สพฐ. ประกาศรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ปีการศึกษา 2560     (19 สิงหาคม 2559, 16:43 น. )
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา     (18 สิงหาคม 2559, 16:27 น. )
แบบรายงานผลโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน     (16 สิงหาคม 2559, 11:14 น. )
ขอประชาสัมพันธ์ร่วมเชียร์การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2559     (11 สิงหาคม 2559, 17:24 น. )
ขอเชิญชวนเชียร์ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านขอนแต้ ร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิค     (6 สิงหาคม 2559, 11:53 น. )
มาตรการรักษาความปลอดภัยของนักเรียนในสถานศึกษา     (6 สิงหาคม 2559, 11:50 น. )
ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนนักกีฬา     (6 สิงหาคม 2559, 11:48 น. )
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2559     (4 สิงหาคม 2559, 15:28 น. )
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานฯ ทุนการศึกษาพระพรหมม...     (4 สิงหาคม 2559, 10:55 น. )
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2559     (3 สิงหาคม 2559, 09:35 น. )
ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย 4 เขตพื้นที่     (2 สิงหาคม 2559, 10:31 น. )
การรายงานผลการจัดค่ายลูกเสือต้ายภัยยาเสพติด (โรงเรียนขยายโอกาส)     (2 สิงหาคม 2559, 09:04 น. )
ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเครื่องมือเหมาะสมกับสุขภาพทางกายภาพของเด็กและเยาวชนของคณะกรรมา...     (28 กรกฎาคม 2559, 17:04 น. )
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา 2560     (28 กรกฎาคม 2559, 16:30 น. )
ประชาสัมพันธ์ขอความช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเสียชีวิต     (27 กรกฎาคม 2559, 13:31 น. )
ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค มือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูการระบาด     (27 กรกฎาคม 2559, 11:36 น. )
ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนให้ระวังเห็ดพิษ     (27 กรกฎาคม 2559, 11:00 น. )
ประชาสัมพันธ์อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข "อย. Report"     (27 กรกฎาคม 2559, 10:31 น. )
กำหนดการประกวดโครงการคุณธรรมจริยธรรม ระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มที่ ๕     (26 กรกฎาคม 2559, 13:57 น. )
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมวิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ     (22 กรกฎาคม 2559, 13:40 น. )
โครงสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในสถานศึกษา กิจกรรม"เรียนรู้ สู่ภัยพิบัติ ด้านอุบัติภัยทางถ...     (22 กรกฎาคม 2559, 13:36 น. )
ประชาสัมพันธ์โครงการ PTT Inspiration ๕ ปตท. สร้างแรงบันดาลใจ สู่นักกีฬาระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๕     (22 กรกฎาคม 2559, 08:42 น. )
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีการศึกษา 2559     (22 กรกฎาคม 2559, 08:35 น. )
ประกาศผลการคัดเลือกผลงานนักเรียนมาลงหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560     (13 กรกฎาคม 2559, 10:30 น. )
ประชาสัมพันธ์พิจารณาคัดเลือกส่งประวัติและผลงานดีเด่นจังหวัดศรีสะเกษ     (12 กรกฎาคม 2559, 14:11 น. )
กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/10 ->
<< 9 10 >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1