ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา >> รายการ

มาตรการเฝ้าระวังเหตุและจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ช่วงเทศกาลวันนลอยกระทง     (15 พฤศจิกายน 2559, 18:23 น. )
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิต ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559     (14 พฤศจิกายน 2559, 16:34 น. )
การเฝ้าระวังระงับเหตุการใช้ความรุนแรง     (14 พฤศจิกายน 2559, 16:23 น. )
การฝึกอบรมผู้บังคับัญชาลูกเสือสำรองและสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น B.T.C.     (14 พฤศจิกายน 2559, 11:08 น. )
รายงานกิจการลูกเสือ เนตรนารีและนำส่งเงินบำรุงลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2559     (10 พฤศจิกายน 2559, 15:41 น. )
มอบคู่มือการดำเนินงานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา     (8 พฤศจิกายน 2559, 16:00 น. )
แนวทางการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาปี 2560     (8 พฤศจิกายน 2559, 11:29 น. )
มาตราการเฝ้าระวังเหตุเด็กนักเรียนในช่วงการสอบ     (1 พฤศจิกายน 2559, 16:46 น. )
การจัดทำริบบิ้นสีดำไว้ทุกข์     (20 ตุลาคม 2559, 11:50 น. )
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษ...     (20 ตุลาคม 2559, 11:47 น. )
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล     (17 ตุลาคม 2559, 15:04 น. )
โครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ     (14 ตุลาคม 2559, 16:23 น. )
ขอข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา     (11 ตุลาคม 2559, 17:26 น. )
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเด็กนักเรียนจมน้ำเสียชีวิต     (10 ตุลาคม 2559, 14:36 น. )
ขอความร่วมมือพิจารณาส่งผลงานเด็กเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล "เด็กกตัญญูตามรอยพ่อ...     (5 ตุลาคม 2559, 10:26 น. )
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นและเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2560     (3 ตุลาคม 2559, 09:06 น. )
แจ้งแนวปฏิบัติการสอน และการสอบเพื่อประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ     (27 กันยายน 2559, 11:04 น. )
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2560     (27 กันยายน 2559, 10:37 น. )
ประกาศการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษพัฒนาประเทศไทยฯ     (27 กันยายน 2559, 10:32 น. )
ประกาศการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ EP MEP ปีการศึกษา 2560     (27 กันยายน 2559, 10:28 น. )
การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 5     (26 กันยายน 2559, 11:19 น. )
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ ซีพีสานฝันปันโอกาส (Football Academy)     (15 กันยายน 2559, 12:00 น. )
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดอาหารกลางวันในโรงเรียนสำหรับนักเรียนอย่างมีคุณภาพ     (12 กันยายน 2559, 09:10 น. )
ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจำปีการศึกษา 2559     (9 กันยายน 2559, 14:03 น. )
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์-สายสามัญและสายอาชีพ ประจำปี 2560     (9 กันยายน 2559, 13:49 น. )
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ให้โรงเรียนส่งทำเนียบ ลส.ต้านภัยต้านภัยยาเสพติด (สำหรับโรงเรียนขยายโ...     (8 กันยายน 2559, 16:50 น. )
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม และขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์     (8 กันยายน 2559, 09:46 น. )
ประชาสัมพันธ์ การมอบทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนโรงเรียน ประจำปี 2559     (5 กันยายน 2559, 16:08 น. )
ด่วน ประกาศ การคัดเลือกนักเรียน และสถานสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั...     (5 กันยายน 2559, 10:16 น. )
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือของ สพฐ.     (31 สิงหาคม 2559, 18:00 น. )
กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/10 ->
<< 8 9 10 >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1