ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา >> รายการ

มาตราการเฝ้าระวังเหตุและจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์     (20 มกราคม 2560, 16:40 น. )
การประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2560 (ระดับจังหวัด)     (18 มกราคม 2560, 10:23 น. )
การจัดกิจกรรมเยี่ยมนักเรียน "ธันวาคม 2559 - มกราคม 2560 เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน     (12 มกราคม 2560, 10:36 น. )
ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักจัดการปัญหาโภชนาการในวัยเรียนจังหวัดศร...     (10 มกราคม 2560, 11:42 น. )
การประชาสัมพันธ์โครงการ ๙ ล้านดวงใจ ทำดีเพื่อพ่อ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ถวายเป็นพระราชก...     (10 มกราคม 2560, 11:27 น. )
ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์การประกวดเขียนเรียงความเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับเย...     (29 ธันวาคม 2559, 16:45 น. )
ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2560     (29 ธันวาคม 2559, 10:47 น. )
ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลจังหวัดศรีสะเกษ Level ๑     (29 ธันวาคม 2559, 10:36 น. )
ด่วนที่สุด แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรองและสามัญ เข้ารับการฝึกอบรม ในว...     (20 ธันวาคม 2559, 16:19 น. )
แจ้งประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติ MOEAWADS     (16 ธันวาคม 2559, 17:20 น. )
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของข้าราชการในสังกัดกระัทรวงศึกษาธิการ     (15 ธันวาคม 2559, 11:49 น. )
แจ้งให้ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรม     (14 ธันวาคม 2559, 15:59 น. )
การอบรมตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย เด็กประถมศึกษา เด็กมัธยมศึกษา อำเ...     (13 ธันวาคม 2559, 15:19 น. )
ประชาสัมพันธ์ โครงการธนาคารโรงเรียนเสมือนจริง Virtual School Bank     (13 ธันวาคม 2559, 12:00 น. )
แจ้งผลการประเมินตามโครงการพัฒนากิจการลูกเสือโดยฝึกอบรมทบทวนบุคลากรทางการลูกเสือ สพป.ศร...     (9 ธันวาคม 2559, 15:43 น. )
ขอความร่วมมือนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมในงานนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเ...     (8 ธันวาคม 2559, 08:48 น. )
ขอแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560     (2 ธันวาคม 2559, 15:09 น. )
การจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์ เพื่อน้อมรำลึกถุงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุ...     (29 พฤศจิกายน 2559, 16:15 น. )
โครงการแข่งขันเปตอง เยาวชนไทยไปโอลิมปิก     (29 พฤศจิกายน 2559, 16:09 น. )
การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2560     (29 พฤศจิกายน 2559, 16:04 น. )
การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2560     (29 พฤศจิกายน 2559, 10:33 น. )
การประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2559 ระดับจั...     (25 พฤศจิกายน 2559, 14:21 น. )
การจำหน่ายหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560     (23 พฤศจิกายน 2559, 17:48 น. )
แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ     (18 พฤศจิกายน 2559, 16:06 น. )
กำหนดโครงการ คัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2559     (18 พฤศจิกายน 2559, 14:14 น. )
การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ ณ สหรัฐอเมริกา     (18 พฤศจิกายน 2559, 14:08 น. )
ขอเชิญอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและกลไกเพื่อเพิ่มการเข้าถึงการบริการตรวจคัดกรองและเฝ้าระ...     (17 พฤศจิกายน 2559, 15:39 น. )
จัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการพัฒนาระบบสุขภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดฯ (เฉพาะโร...     (17 พฤศจิกายน 2559, 15:14 น. )
การคัดเลือผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2560     (17 พฤศจิกายน 2559, 14:41 น. )
ข้อมูลเเนวทางให้ความช่วยเหลือเกษตรผู้ปลูกข้าว     (17 พฤศจิกายน 2559, 14:18 น. )
กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/10 ->
<< 7 8 9 10 >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1