ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา >> รายการ

ประชาสัมพันธ์ การแข่งขัน "วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนรา...     (27 มิถุนายน 2560, 10:59 น. )
การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิ.ย. ) ประจำปี 2560     (23 มิถุนายน 2560, 18:05 น. )
โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา     (21 มิถุนายน 2560, 16:49 น. )
ผลการประกวดโครงงานนักเรียนระดับเขต ประจำปี 2560     (19 มิถุนายน 2560, 11:28 น. )
ขอเชิญชวนส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทย     (16 มิถุนายน 2560, 15:39 น. )
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560     (15 มิถุนายน 2560, 15:45 น. )
การประกวดโครงงานนักเรียนระดับเขต (มูลนิธิเปรมติณสูลานนท์)      (14 มิถุนายน 2560, 15:10 น. )
ประกาศ สนง. ป.ป.ช. เรื่อง การประกวดโครงงานรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำป...     (14 มิถุนายน 2560, 14:51 น. )
โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย มีไฟล์แนบ      (1 มิถุนายน 2560, 14:45 น. )
ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริ...     (30 พฤษภาคม 2560, 09:25 น. )
แจ้งเตือนความพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่มอันเกิดจากฝนตก     (29 พฤษภาคม 2560, 17:44 น. )
การคัดเลือกผลงานเขียนของนักเรียนที่จะลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561     (25 พฤษภาคม 2560, 13:42 น. )
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดวาดภาพเด็กและเยาวชน     (24 พฤษภาคม 2560, 12:04 น. )
การประกวดโครงงานนักเรียนระดับเขต (มูลนิธิเปรมติณสูลานนท์) ปีการศึกษา 2560     (23 พฤษภาคม 2560, 16:41 น. )
เชิญชวนสภานักเรียนร่วมร้อยใจปรพดิษฐ์ ดอกดารารักน์ (ดอกไม้จันทร์) ทำด้วยใจถวายในหลวง     (23 พฤษภาคม 2560, 09:16 น. )
ขอความอนุเคราะห์ร่วมจัดพิมพ์หนังสือ พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญูเพื่อสมทบทุนการศึกษาให้แก่...     (22 พฤษภาคม 2560, 14:58 น. )
การดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนในระดับสถานศึกษา     (18 พฤษภาคม 2560, 16:08 น. )
การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ประจำปี 2560     (17 พฤษภาคม 2560, 15:25 น. )
แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการมหกรรมกระโดดโลดเต้น เล่นสนุก เพื่อเด็กไทยสูงสมส่วนแข็งแรง     (9 พฤษภาคม 2560, 13:47 น. )
แจ้งให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้นรุ่นที่ 001/2559และผู้ก...     (4 พฤษภาคม 2560, 16:57 น. )
การอบรมแผนการสอนเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีไปสู่การปฏิบัติ     (4 พฤษภาคม 2560, 16:23 น. )
การจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน โครงการฝันปั้นนักเรียนไทยมุ่งสู่ทีมชาติไทย ครั้งที่ 4 จังหวัดศรี...     (27 เมษายน 2560, 15:46 น. )
ประชาสัมพันธ์ โครงการปันน้ำใจ ให้น้องมองชัด     (27 เมษายน 2560, 15:27 น. )
การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก     (26 เมษายน 2560, 14:08 น. )
การประเมินมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ปี 2560     (24 เมษายน 2560, 17:35 น. )
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรม สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี ประจำปี 2560     (31 มีนาคม 2560, 17:56 น. )
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดนิทรรศการ "เปิดบ้านวิชาการ สืบสานศาสตร์พระราชานักเรียนศรีส...     (30 มีนาคม 2560, 13:15 น. )
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และพิจารณาคัดเลือกส่งประวัติและผลงานเยาวชนดีเด่น     (29 มีนาคม 2560, 11:23 น. )
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การพิจารณาสรรหาเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโย...     (29 มีนาคม 2560, 11:15 น. )
รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ระหว่างวันที่ 24-31 ธันวาคม 2559     (29 มีนาคม 2560, 11:09 น. )
กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/10 ->
<< 5 6 7 8 9 10 >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1