ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา >> รายการ

การคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ฯ ปีการศึกษา 2560     (17 ตุลาคม 2560, 16:20 น. )
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเปิดเพลง "เด็กดี" ในสถานศึกษา     (17 ตุลาคม 2560, 16:12 น. )
แจ้งประกาศคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์     (12 ตุลาคม 2560, 10:08 น. )
การสำรวจข้อมูลนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และเเจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเพื่อป้องกั...     (11 ตุลาคม 2560, 10:38 น. )
แจ้งประชาสัมพันธ์การประกวดคำขวัญ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)     (10 ตุลาคม 2560, 10:23 น. )
มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการอนุญาตให้คนต่างด้าวพำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นการ...     (10 ตุลาคม 2560, 10:14 น. )
รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา ๒๕๕๙      (10 ตุลาคม 2560, 09:44 น. )
ฐานะและเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรไทยของผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งมิได้สัญชาติไทย     (9 ตุลาคม 2560, 16:02 น. )
ขอความร่วมมือรณรงค์การบริโภคสับปะรด     (5 ตุลาคม 2560, 10:31 น. )
แจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่มีรถรับ - ส่งนักเรียน     (4 ตุลาคม 2560, 11:02 น. )
ขอความร่วมมือโรงเรียนรายงานผลการดำเนินการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึก...     (27 กันยายน 2560, 09:18 น. )
แจ้งเตือนให้เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ไข้ปัญหาอุทกภัย     (27 กันยายน 2560, 09:00 น. )
การเสนอชื่อบุคลากร เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลดีเด่น เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2560     (22 กันยายน 2560, 16:04 น. )
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา     (1 กันยายน 2560, 16:45 น. )
การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นฐาน ประจำปีการ...     (31 สิงหาคม 2560, 14:32 น. )
การแข่งขันวอลเลย์บอล ซีเล็ค ประชาชน ก ชาย - หญิง ชิงชนะเลิ ศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๐     (31 สิงหาคม 2560, 13:41 น. )
การประกวดตัวการ์ตูนคุณธรรม (Mascot)เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์คุณธรรม ๔ ประการ     (24 สิงหาคม 2560, 08:44 น. )
การเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่     (23 สิงหาคม 2560, 09:44 น. )
การรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย     (23 สิงหาคม 2560, 09:40 น. )
โครงสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านศีล 5"     (17 สิงหาคม 2560, 11:09 น. )
การประกวดบรรเลงดนตรีไทย ศรทอง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 1     (24 กรกฎาคม 2560, 14:41 น. )
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาตร์ภูมิภาค ปีการศึกษา 2561     (18 กรกฎาคม 2560, 11:53 น. )
ขอประชาสัมพันธ์โครงการลมหายใจไร้มลทิน     (18 กรกฎาคม 2560, 11:27 น. )
ประชาสัมพันธ์โครงการ HORES Young Writer 2517 ในหัวข้อ สนุกคิด สนุกเขียน ...รายวัน ชิงถ้วยพระราชทานฯ     (18 กรกฎาคม 2560, 11:18 น. )
การรายงานผลตามแบบรายงานผลตามแบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ     (18 กรกฎาคม 2560, 10:25 น. )
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รณรงค์และขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสว...     (17 กรกฎาคม 2560, 16:50 น. )
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2560     (7 กรกฎาคม 2560, 09:45 น. )
การแข่งขันการประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการมีคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินชีวิต     (5 กรกฎาคม 2560, 11:32 น. )
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา ส่งนักเรียน/นักศึกษาเข้าร่วมประกวด เพื่อคัด...     (5 กรกฎาคม 2560, 09:48 น. )
ประชาสัมพันธ์โครงการ 9 ล้านดวง ทำดีเพื่อพ่อ สวดธัมจักกัปปวัตนสูตรถวายพระราชราชกุศลแด่ฯ     (30 มิถุนายน 2560, 10:45 น. )
กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/10 ->
<< 4 5 6 7 8 9 10 >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1