ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์(งานการเงิน) >> รายการ

งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์63     (9 กุมภาพันธ์ 2563, 14:12 น. )
งบทดลองเดือนมกราคม63     (12 มกราคม 2563, 10:11 น. )
งบทดลองเดือนธันวาคม62     (8 ธันวาคม 2562, 15:11 น. )
งบทดลองเดือนพฤศจิกายน62     (9 พฤศจิกายน 2562, 15:10 น. )
งบทดลองเดือนตุลาคม62     (10 ตุลาคม 2562, 15:07 น. )
ค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร เดือน กรกฎาคม 62     (6 สิงหาคม 2562, 14:50 น. )
กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/2
<< 2 >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1