ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา >> รายการ

กำหนดโครงการ คัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2561     (27 กุมภาพันธ์ 2561, 14:55 น. )
การจัดกิจกรรมระลึกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา)     (27 กุมภาพันธ์ 2561, 13:15 น. )
การจัดงานสัปดาห์เผยเเพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2561     (27 กุมภาพันธ์ 2561, 13:03 น. )
ขอความอนุเคราะห์แจ้งโรงเรียนในสังกัดสนับสนุนและดูแลพระสอนศิลธรรมในโรงเรียน     (5 กุมภาพันธ์ 2561, 18:18 น. )
การประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2560 (ระดับจังหวัด)     (5 กุมภาพันธ์ 2561, 13:30 น. )
โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัด สพฐ.     (5 กุมภาพันธ์ 2561, 13:16 น. )
การแข่งขันฟุตบอลลีกยุวชนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2561     (1 กุมภาพันธ์ 2561, 10:52 น. )
การรายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบการรายงานข้อมูลการรับนักเรียน     (31 มกราคม 2561, 16:37 น. )
การอบรมอาสวาสมัครกีฬาด้านผู้ฝึกสอนกีฬา (กีฬาเซปักตะกร้อ และกรีฑา)     (30 มกราคม 2561, 17:25 น. )
การรณรงค์ สร้างกระทรวงโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข้ปัญหายาเสพติด To Be Number One จังหวัดศรีสะเกษ ...     (29 มกราคม 2561, 13:47 น. )
การดำเนินการตามแนวทางการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข     (25 มกราคม 2561, 11:42 น. )
กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์วันวาเลบนไทน์     (25 มกราคม 2561, 10:59 น. )
ขอความร่วมมือแจ้งประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ     (23 มกราคม 2561, 09:57 น. )
โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561     (22 มกราคม 2561, 09:10 น. )
ประชาสัมพันธ์โครงงานประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2561     (18 มกราคม 2561, 09:02 น. )
ขอเชิญประชุมการรับนักเรียน ปีการสึกษา 2561 ผ่านระบบ (Video Conferrence)     (17 มกราคม 2561, 14:20 น. )
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเยาวชนและสมาชิก TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 8 ประจำปี 2561     (15 มกราคม 2561, 14:15 น. )
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมผู้ตัดสินฟุตบอลอาชีพจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบปร...     (15 มกราคม 2561, 14:05 น. )
การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ประจำปี 2561     (15 มกราคม 2561, 13:09 น. )
โครงการช้างเผือก รุ่นที่ 10     (8 มกราคม 2561, 13:39 น. )
การช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่บ้านพักประสบอัคคีภัย     (5 มกราคม 2561, 10:26 น. )
แจ้งประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...     (29 ธันวาคม 2560, 17:24 น. )
การประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2561     (28 ธันวาคม 2560, 11:20 น. )
คัดเลือกสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่อันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวทางปรัชญาเค...     (26 ธันวาคม 2560, 16:19 น. )
ขอความร่วมมือในการกรอกข้อมูลจำแนกสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด     (25 ธันวาคม 2560, 18:21 น. )
คัดเลือกเด็กที่พึ่งได้รับการสงเคราะห์     (25 ธันวาคม 2560, 15:00 น. )
ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2561     (25 ธันวาคม 2560, 14:20 น. )
แจ้งเตือนการเกิดอัคคีภัย หมอกควันและไฟป่า     (22 ธันวาคม 2560, 09:55 น. )
ขอเชิญร่วมโครงการ "เดิน วิ่ง มินิ ฮาล์ฟ มาราธอน ขุนด่านเกมส์ 2017" ครั้งที่ 1     (19 ธันวาคม 2560, 14:05 น. )
การดำเนินโครงการเยาวชนต้นแบบดนตรีไทย ประจำปี 2561     (19 ธันวาคม 2560, 11:05 น. )
กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/10 ->
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1