ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ >> การประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือและพัฒนาวิทยากรแกนนำอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรต้านทุจริต การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา และการเตรียมความพร้อมสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ ปีการศึกษา 2563 >> รายละเอียด

แจ้งทุก ร.ร.  เรื่อง  การประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือและพัฒนาวิทยากรแกนนำอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรต้านทุจริต การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา และการเตรียมความพร้อมสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ ปีการศึกษา 2563
1 - หนังสือที่ ว3374  (ขนาด 87.68 KB)


วันที่ประกาศ : 18 กันยายน 2563, 17:03 น.  อ่าน 124 ครั้ง  โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1