ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์(งานพัสดุ) >> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด,อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา,อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา,อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก,ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้าน,ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีสากล แ >> รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์  (ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด,อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา,อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา,อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก,ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้าน,ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีสากล และครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฏศิลป์) จำนวน 21 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด,อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา,อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา,อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก,ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้าน,ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีสากล และครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฏศิลป์) จำนวน 21 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (ขนาด 348.79 KB)


วันที่ประกาศ : 14 กันยายน 2563, 18:08 น.  อ่าน 28 ครั้ง  โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์(งานพัสดุ) 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1