ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ >> การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อการเรียนรู้สร้างสรรค์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยตนเองเพื่อใช้ในกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 >> รายละเอียด

แจ้ง ร.ร.(ตามรายชื่อ)  เรื่อง  การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อการเรียนรู้สร้างสรรค์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยตนเองเพื่อใช้ในกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1 - หนังสือที่ ว3290  (ขนาด 220.74 KB)


วันที่ประกาศ : 11 กันยายน 2563, 16:31 น.  อ่าน 98 ครั้ง  โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1