ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มนโยบายและแผน >> ยกเลิกการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 >> รายละเอียด

 เรียนผู้อำนวยการโรงเรียน........
1.บ้านเริงรมย์  
2.บ้านคะนาสามัคคี 
3.บ้านสะอาง(ประชาสามัคคี)  
4.บ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ)
5.บ้านสร้างใหญ่  
6.บ้านสมอ 
7.บ้านหนองเพดาน  
8.บ้านทำนบ 
เรื่อง ยกเลิกการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1 - ที่ ศธ 04140/3271  (ขนาด 1.26 MB)


วันที่ประกาศ : 10 กันยายน 2563, 15:59 น.  อ่าน 23 ครั้ง  โดย กลุ่มนโยบายและแผน 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1