ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา >> ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์หลักสูตร “การออกแบบการจัดการเรียนรู้บนฐานเทคโนโลยี” (Technology-based Instructional Design) สำหรับผู้อำนวยการและครู กลุ่มโรงเรียนภายใต้ ความดูแลของ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น >> รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์หลักสูตร “การออกแบบการจัดการเรียนรู้บนฐานเทคโนโลยี”        (Technology-based Instructional Design) สำหรับผู้อำนวยการและครู กลุ่มโรงเรียนภายใต้        ความดูแลของ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น
1 - หนังสือราชการ+รายละเอียด  (ขนาด 5.90 MB)
2 - รายละเอียด  (ขนาด 5.47 MB)


วันที่ประกาศ : 2 กันยายน 2563, 12:02 น.  อ่าน 46 ครั้ง  โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1