ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ >> มอบเกียรติบัตรสำหรับ ร.ร.ขนาดเล็ก ที่มีผล O-NET สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ในโครงการ DLTV >> รายละเอียด

แจ้ง ร.ร.ขนาดเล็ก  เรื่อง  มอบเกียรติบัตรสำหรับ ร.ร.ขนาดเล็ก ที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ปีการศึกษา 2562 ในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
1 - หนังสือที่ ว3113  (ขนาด 152.57 KB)


วันที่ประกาศ : 28 สิงหาคม 2563, 16:37 น.  อ่าน 61 ครั้ง  โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1