ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์(งานพัสดุ) >> ประกาศประกวดราคาซื้อครุภุณฑ์การศึกษา(ครุภัณฑ์ห้องสมุด,อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา,อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา,อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก,ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้าน,ครุภัณฑ์ดนตรีสากลและครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฏศิ >> รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภุณฑ์การศึกษา(ครุภัณฑ์ห้องสมุด,อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา,อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา,อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก,ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้าน,ครุภัณฑ์ดนตรีสากลและครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฏศิลป์)จำนวน 21 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
1 - ประกาศประกวดราคาซื้อครุภุณฑ์การศึกษา(ครุภัณฑ์ห้องสมุด,อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา,อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา,อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก,ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้าน,ครุภัณฑ์ดนตรีสากลและครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฏศิลป์)จำนวน 21 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  (ขนาด 1.27 MB)


วันที่ประกาศ : 25 สิงหาคม 2563, 17:00 น.  อ่าน 35 ครั้ง  โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์(งานพัสดุ) 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1