ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์(งานพัสดุ) >> ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา(ครุภัณฑ์งานอาหารและโภชนาการ,ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการเพาะเห็ดและอุปกรณ์วิชางานเกษตร)จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)g) >> รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา(ครุภัณฑ์งานอาหารและโภชนาการ,ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการเพาะเห็ดและอุปกรณ์วิชางานเกษตร)จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
1 - ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา(ครุภัณฑ์งานอาหารและโภชนาการ,ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการเพาะเห็ดและอุปกรณ์วิชางานเกษตร)จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  (ขนาด 1.15 MB)


วันที่ประกาศ : 25 สิงหาคม 2563, 17:11 น.  อ่าน 27 ครั้ง  โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์(งานพัสดุ) 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1