ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา >> ประกาศผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)ระดับชาติ ครั้งที่ ๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ >> รายละเอียด

ประกาศผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)ระดับชาติ ครั้งที่ ๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
1 - หนังสือราชการ  (ขนาด 562.23 KB)
2 - รายละเอียด  (ขนาด 8.49 MB)
3 - บันทึก  (ขนาด 682.34 KB)


วันที่ประกาศ : 24 สิงหาคม 2563, 15:49 น.  อ่าน 45 ครั้ง  โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1