ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์(งานพัสดุ) >> ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาจำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) >> รายละเอียด

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาจำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
1 - ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาจำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  (ขนาด 1.20 MB)


วันที่ประกาศ : 24 สิงหาคม 2563, 15:39 น.  อ่าน 36 ครั้ง  โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์(งานพัสดุ) 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1